Välkommen till en utvecklingsdag med Västmanlands innovationssystem

Under förmiddagen levereras essensen av lyckade samverkansaktiviteter inom projektet Smart4U. Då presenteras ett smörgåsbord av möjligheter för fortsatt utveckling för dig som företagare och näringslivsutvecklare. I korta inspirerande seminarier får du ta del av konkreta råd och spännande projekt samt hur regionen fortsätter att utveckla länets näringsliv.
På plats finns flera aktörer som kan berätta om vilka stöd som finns för företag som vill utvecklas.

Program
08.30 Morgonmingel med kaffe och smörgås

09.00 Styrkeområden och samverkan – vad, hur och varför?
Caroline Drabe, Västerås Science Park och Christer Alzén, Region Västmanland

Välfärd och hälsa – att bygga ett nytt, livsviktigt styrkeområde
Pär Börell, Välfärd och hälsa

Hur säkerställer vi resan från idé till kommersialisering?
Tom Andersell, Almi Företagspartner

Konsten att hitta rätt i systemet och få resultat
Ganesh Chandramouli, Bombardier

Så skapas testmiljöer i Västmanland – exemplet Railway Test and Innovation Center, RTIC
Anna Wallén, Järnvägsklustret

Kaffe och mingel

Säkerhetstester för batterier– vilka möjligheter och begränsningar finns?
Mia Kumm, RISE

Hållbarhet som konkurrensfördel
Marie Sannes, AQ Plast

Så säkerställer vi tillsammans morgondagens teknikkompetens
Maria Engzell, Jobba i Västerås/Energy Competence Center

Artificiell intelligens i praktiken
Björn Löfvendahl, RISE
Erik Dahlquist, Mälardalens Högskola


Vi behöver gamingkompetens – vad är det och hur får vi hit den?
Niclas Sigholm, Sigholm Konsult

Stärka företagen genom styrkeområdesarbete
Mikael Hjort, Region Västmanland

12.00 Lunch och mingel


Konferensen arrangeras som en slutaktivitet för projektet Smart4U, som under tre års tid initierat och slutfört en rad samverkansaktiviteter mellan styrkeområdena automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa. Projektet har finansierats av EU:s strukturfond och Region Västmanland.

Anmäl dig senast den 8 mars!

Varmt välkomna!

TILL ANMÄLAN ►
pdf Inbjudan_190314_v2.pdf
Storlek: 1 Mb
190314_Kugghjul
Kategori
PlatsAros Congress Center, Munkgatan 7
OrtVästerås
När14 mars 08:30 - 14:00