calendar

Kalender

Introduktion till kliniska studier med medicintekniska produkter - Del II

Behöver du eller din personal kunskaper kring kliniska studier med medicintekniska produkter? Eller vad som räknas som en medicinteknisk produkt?

Forum Östergötland erbjuder en introducerande utbildning på området, inklusive ISO 14155 (medicinteknisk GCP). Kursen vänder sig till alla med intresse för kliniska studier med medicintekniska produkter. Kursen är uppdelad i två halvdagar där man kan välja att gå den ena eller båda två.

Del I - Introduktion till regelverket för kliniska studier med medicinteknik
Datum: 2019-09-03, kl.13:00-16:00

Del II - Good Clinical Practice för medicintekniska studier (ISO 14155)
Datum: 2019-09-10, kl.13:00-16:00Mer information och anmälan >
190903_10_Kliniska_studier2
Kategori
Plats
Ort
När10 september 13:00 - 16:00