Samarbetspartners

Hur blir man Samarbetspartner till Nätverket för välfärds- och medicinteknik?
Om er organisation eller ert företag upplever att ni har ett erbjudande som idébärare och företag som verkar inom välfärds- och medicintekniksektorn kan ha nytta av, är ni välkomna att kontakta Pär Börell. Dessa erbjudanden exponeras öppet på webbplatsen. Detta innebär att även idébärare och företagare som verkar inom välfärds- och medicinteknik och som har sitt säte utanför Västmanland, också har möjlighet att ta del av erbjudandet. En förutsättning för att få marknadsföra sitt erbjudande på denna plats är det håller hög kvalitet och att det på något sätt är subventionerat.
Följande gäller:
  • Samarbetspartners får inte registera sig i fler än tre "kategorier" på webben.
  • Samarbetspartners måste ha minst en referens från vår bransch.
  • Samarbetspartners skall kunna uppvisa minst ett case med lyckat resultat från vår bransch.
Om Västerås Science Park upplever att en Samarbetspartner inte lever upp till ovanstående förutsättningar, har Västerås Science Park rätt att ta bort Samarbetspartnerns erbjudande från webbplatsen.