Medlemmar

På denna sida presenteras medlemsföretagen i nätverket för Välfärd & Hälsa. Nedan kan du klicka på respektive företagslänk, så kommer du direkt till medlemsföretagens webbsidor.
Bild3
Vill du bli medlem?
Medlemskap erbjuds till företag som verkar inom välfärds- och medicintekniksektorn. Nätverket har sitt ursprung i Västmanland. Medlemskap är tillsvidare kostnadsfritt.
Nätverkets aktiviteter och erbjudanden baseras på medlemmarnas behov och önskemål. Exempel på olika aktiviteter kan vara nätverksträffar, studiebesök, mässdeltagande, seminarier, möten med experter inom olika områden etc.
Syftet med Nätverkets aktiviteter och erbjudanden är att bidra till att behovsprövade produkter och tjänster snabbare och billigare når kommersialisering och därmed
bidrar till samhällsnytta och lönsammare företag.
Kontakta Pär Börell för att bli medlem!
#inlineditbutton