Mer resurser inte nyckeln som löser välfärdens problem

Kommuner och landsting står inför omedelbara och svåra utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen. Redan nu märks svårigheterna att möta de ökande behoven genom personalbrist och växande köer i sjukvården. Det är illa, eftersom väl fungerande skola, vård och omsorg är viktigt för både näringslivet och medborgarna.
181207_Forum_Blogg_AndersBettina
Bettina Kashefi och Anders Morin
Källa: healthpolicy.se