Ny studie: Digitalt hjälpmedel minskar vårdkostnader och ökar livskvaliteten för patienterna

I en klinisk studie av ett digitalt hjälpmedel som används för egenvård vid behandling av hjärtsvikt, minskade patienternas sjukhusvistelse med nästan 30 procent. Studien visar att digitala hjälpmedel har potential att öka patientens livskvalitet och samtidigt spara stora vårdkostnader för vår vanligaste orsak till sjukhusvård - hjärtsvikt.
rodion-kutsaev-184298-unsplash