Manniska_Hologram
Om webbplatsen

Webbplatsen valfardochhalsa.se
Ambitionen med denna webbplats är att den ska erbjuda kontakter inom olika verksamhetskritiska områden för idébärare och/eller företag som verkar inom välfärds- och medicintekniksektorn. På webbplatsen finns det också information om vilka företag som är medlemmar i nätverket, ett kalendarium med olika aktiviteter och events samt nyheter. Där finns också ett antal samarbetspartners som har förmånliga erbjudanden för de som har idéer och/eller produkter/tjänster som kan bidra till utveckling och effektivisering av vård och omsorg samt förbättrad hälsa.
Hur blir man företagsmedlem i Nätverket för välfärds- och medicinteknik?
Kontakta Pär Börell för frågor om medlemskap. Nätverkets utgångspunkt är Västmanland, men även företag som har sina säten på andra orter, är välkomna att ansöka om medlemskap.


Hur blir man Samarbetspartner?
Organisationer och företag som erbjuder tjänster riktade till idébärare och företag som verkar inom välfärds- och medicintekniksektorn är välkomna att ansöka om att bli Samarbetspartner. Dessa erbjudanden exponeras öppet på webbplatsen. En förutsättning för företag att få marknadsföra sitt erbjudande på denna sida är det håller hög kvalitet och att det på något sätt är subventionerat. För frågor och mer information, kontakta Pär Börell.


Affärsplan Västmanland
För att bidra till att skapa en effektivare vård och omsorg samt tillväxt för företag som verkar inom välfärds- och hälsosektorn, har Västmannarådet, inom ramen för Länsstyrelsens näringslivsutvecklingsprogram, Affärsplan Västmanland, beslutat att Välfärd och Hälsa ska vara ett prioriterat utvecklingsområde i den strategiska näringslivsutvecklingsplan som fastslagits för år 2014-2020.
Västerås Science Park arbetar med samordningen av länets satsning inom styrkeområdet Välfärd och Hälsa.
Syftet med satsningen är att få fram fler produkter och tjänster som gör nytta inom vård och omsorg och som förbättrar det allmänna hälsotillståndet, samt att bidra till fler framgångsrika företag inom området Välfärd och Hälsa. Nya tekniska lösningar, nya arbetssätt, utbildning och proaktiva hälsoinsatser behövs för att lösa nuvarande och kommande globala problem/utmaningar inom vård och omsorg.


Bakgrund till Västmanlands satsning inom Välfärd och Hälsa
EU står inför en situation där kostnaderna för vård och omsorg eskalerar, bland annat med anledning av en åldrande och mer vård- och omsorgskrävande/konsumerande population.
Behovet av personal inom främst äldreomsorgen beräknas också öka kraftigt, särskilt efter år 2020 då 40-talisterna kommer upp i den mer vårdbehövande åldersgruppen, 80 år och äldre. Samtidigt som behovet av utbildade inom det här området ökar, väntas tillgången på arbetskraft minska.
För att vård och omsorgsorganisationerna ska klara av att genomföra det kraftigt ökande vård och omsorgsbehovet på en kvalitativt hög nivå, kommer välfärds- och medicinteknik att behöva användas i större omfattning.
För att bidra till att skapa en effektivare vård och omsorg samt tillväxt för företag som verkar inom välfärds- och hälsosektorn, har Västmannarådet, inom ramen för Länsstyrelsens näringslivsutvecklingsprogram Affärsplan Västmanland, beslutat att Välfärd och Hälsa ska vara ett prioriterat utvecklingsområde i den strategiska näringslivsutvecklingsplan som fastslagits för år 2014-2020.
Västerås Science Park arbetar med samordningen av länets satsning inom styrkeområdet Välfärd och Hälsa. Syftet med satsningen är att få fram fler produkter och tjänster som gör nytta inom vård och omsorg och som förbättrar det allmänna hälsotillståndet, samt att bidra till fler framgångsrika företag inom området Välfärd och Hälsa. Nya tekniska lösningar, nya arbetssätt, utbildning och proaktiva hälsoinsatser behövs för att lösa nuvarande och kommande globala problem/utmaningar inom vård och omsorg.
Par3
För mer information kontakta
Pär Börell
Samordnare Välfärd & Hälsa
021-490 02 68
Medlemmar
Samarbetspartners
Hantering av personuppgifter