Samverkan ökar möjligheten till att behovsprövade idéer når framgångsrik kommersialisering

Genom samverkan bidrar Västmanlands styrkeområde Välfärd & Hälsa till att lösa angelägna samhällsutmaningar inom vård och omsorg. Detta genom att länets innovationsaktörer samarbetar där ingående parter bidrar med sina styrkor via en utvecklad och branschanpassad innovationsrådgivningsprocess.
SIR_2019_FOTO_BJORN_LINDBERG-2
Pär Börell, verksamhetsledare
Välfärd & Hälsa. Foto: Björn Lindberg.
Under Sveriges Innovationsriksdag den 8-9 maj 2019, föreläste Pär Börell, verksamhetsledare för styrkeområdet Välfärd & Hälsa, om hur Almi Företagspartner, Mälardalens Högskola, Robotdalen, Västerås stads testbädd Mistel, Region Västmanland Innovation och Västerås Science Park samverkar för att behovsprövade idéer inom vård och omsorg skall nå marknadsframgång.
- Om det ges bättre förutsättningar för nyttoskapande förbättringsidéer inom vård och omsorg, resulterar det även i
fler framgångsrika företag, säger Pär Börell.