Samhandling_beskuren
Smart4U

Styrkeområdet Välfärd och Hälsa ingår i EU-projektet Smart4U, vilket fokuserar på utveckling av små och medelstora företag inom länets fyra styrkeområden: Automation, Energi, Järnväg samt Välfärd och Hälsa.
För att lösa våra samhällsutmaningar krävs ett ökat samarbete över sektorgränser. Här finns stora möjligheter till utbyte och utveckling mellan styrkeområdena. Genom att samverkansparterna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Västerås Science Park jobbar ihop, skapas ett ökat utbyte mellan olika branscher. Flera frågor kan utvecklas gemensamt och företagens kompetens och de produkter och tjänster de utvecklar kan överföras till andra branscher.
Mer information om SMART4U