Trögt för ny teknik i välfärden – ”Sverige borde ta sig i kragen”

Visst är vi i Sverige bra på välfärd. Och vi är också bra på teknik. Men trots det brister det när det kommer till teknik för vård i hemmen. ”Hemtjänsten flyger under radarn”, säger Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap på KTH.
181203_Trogt_for_ny_teknik_i_valfarden
Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap på KTH
Källa: Computer Sweden