Human_handRobothand
Vägledning för Implementering av Välfärdsteknik

För att bidra till en ökad användning av digital teknik i kommunal omsorg, har Välfärd & Hälsa/Västerås Science Park AB producerat en Vägledning för Implementering av Välfärdsteknik.
Vår förhoppning är att kommuner och kommunalt finansierade vårdgivare med Vägledningens hjälp ska kunna ta sig an digitaliseringsprocessen på ett enklare, snabbare och bättre sätt.
Vägledningen har finansierats och kommit till tack vare Smart4U, ett samarbetsprojekt mellan Västmanlands fyra styrkeområden Automation Region, Järnvägsklustret, Energy Competence Center och Välfärd och hälsa. Målet med projektet är att bidra till en ökad hållbar tillväxt hos små och medelstora företag tack vare branschöverskridande, samarbetsbaserade utvecklingsaktiviteter inom och mellan regionens styrkeområden.
Om du har frågor om hur man kan gå vidare utifrån det som står i Vägledningen, eller om du vill söka ytterligare kunskap, erfarenhet, metoder eller vägledning, vill vi uppmana dig att använda de digitala kanaler för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommuner som SKL och Myndigheten för Delaktighet har skapat:
Dessa är livaktiga digitala fora, där det brukar gå snabbt att få svar när man ställer en fråga.
Vägledningen får fritt spridas, användas och förändras under regelverket Creative Commons.
Vi hoppas att du som läsare tycker att Vägledningen är användbar och nyttig.
Vägledning för implementering av välfärdsteknik
Presentation av Vägledningen vid ehälsomässan Vitalis
Presentation Vägledningen

0. Inledning

1. Omvärld

2. Förändringsledning

3. Nyttorealisering

4. Förvaltning

5. Förutsättningar

6. Tjänsteutveckling

7. Implementering