Välfärdsteknik - Så navigerar du rätt

Vid dagens seminarium gick Mats Rundkvist, författare till Vägledning för implementering av välfärdsteknik, igenom det viktigaste innehållet i skriften. Deltagarna vid seminariet fick träna på att använda de råd, rekommendationer och vägval som presenterades.
Johan Rindeborg från Tre Stiftelser pratade om hur man drar nytta av samverkan mellan olika tekniker för att skapa rationalitet och välbefinnande. Ann-Margreth Hammar, Region Västmanland, berättade om framgångsfaktorer för regional samverkan. Maria Boman och Helena Duske från Västerås stad pratade om funktionsprogram för byggande av äldreboende.
Välfärd & Hälsa och Västerås stad tackar alla föredragshållare och deltagare för en intensiv och givande dag!
Ann-Margreth_Hammar
Ann-Margreth Hammar, Region Västmanland
1_Hedberg_Rindeborg
Karin Hedberg, MISTEL/Västerås stad och Johan Rindeborg, Tre Stiftelser
Maria_Boman_Helena_Duske
Maria Boman och Helena Duske, Västerås stad
Mats_Rundkvist
Mats Rundkvist, författare till Vägledning för implementering av välfärdsteknik