Vid anmälan till Välfärd & Hälsas event

Uppgifterna du lämnar här kan komma att användas för uppföljning av dig och ditt företag inom ramen för Västerås Science Parks verksamhet. Uppgifterna kan även komma att delas med andra aktörer som ger rådgivning och stöd till nyföretagare. I samband med en eventuell uppföljning kan vi komma att komplettera våra uppgifter om dig och ditt företag, med information om omsättning, resultat och antal anställda.
Uppgifterna kan även komma att delas med Länsstyrelsen och Tillväxtverket i samband med ansökningar om projektmedel och för statistiska ändamål.
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
I samband med att du registrerar ditt deltagande i denna aktivitet, samtycker du till ovanstående.