Arenan för hälso- och välfärdsteknik


mail
phone
021-101315
Högskoleplan 1
721 23 Västerås
arenan

Arenan för hälso- och välfärdsteknik

Arenan för hälso- och välfärdsteknik är sedan 2013 en tvärvetenskaplig satsning vid Mälardalen högskola för samverkan och samproduktion, där högskolans kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd tas till vara och i samspel med kommuner, landsting och företag skapar nytta och värde.
Arenan arrangerar mötesplatser och föreläsningar för att öka kunskapen inom varandras kunskapsområden. Här möts bland annat forskare, företagare, och vård- och omsorgspersonal och lär av varandra.
Arenan är öppen för alla organisationer och företag som vill samarbeta inom hälso- och välfärdsteknik. Tanken är att ta vara på de idéer och synergieffekter som uppstår när forskare och medarbetare med olika perspektiv möts.
Vill du ha information om våra event? Kontakta så ser hon till att du får ett mail med inbjudan vid varje tillfälle.
  • Image
Kategorier
  • Utvecklare / Forskare