MISTEL / Västerås stad


mail
phone
021-392614 alt 021 - 39 14 17
Stadshuset, Fiskartorget, Västerås
72187 Västerås
mistel

Testbädden MISTEL

Västerås stads verksamhet MISTEL är en testbädd för innovationer inom kommunalt finansierad vård och omsorg.
En testbädd är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer.
MISTEL är öppen för innovationer som bidrar till att äldre personer och personer med en funktionsnedsättning får ett fortsatt självständigt och välbefinnande liv samt för innovationer som bidrar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationen kan vara en produkt eller en tjänst men även en arbetsmetod eller en organisatorisk lösning.
MISTEL erbjuder innovatörer och idébärare skräddarsydda möten och tester med expertis inom den kommunala vård och omsorgen. Genom att köpa denna tjänst får innovatören möjlighet att stämma av sin innovation eller idé direkt med den tänkte användaren. MISTEL vill på detta sätt bidra till att fler bra och efterfrågade innovationer kommer ut på marknaden.
Innovatörer erbjuds olika typer av metoder beroende på innovation och skede i sin process, men fokusgrupper med relevanta deltagare samt tester hos slutanvändare är en central del. Testerna sker framförallt i verkliga miljöer, hemma hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt på särskilda boenden. MISTEL erbjuder även innovatörerna tillgång till en särskild testlägenhet.


  • Image
Kategorier
  • Offentliga testbäddar / Testmiljöer