Robotdalen


mail
phone
0046709349302
expectrum
72213 Västerås
Robotdalen_Logo_KEY

Utveckling och kommersialisering av välfärdsteknologi

Robotdalen stöttar innovatörer, entreprenörer och företag som vill utveckla och kommersialisera innovationer inom välfärdsteknologi.
Genom tillgång till ett brett nätverk av experter och kompetens kan vi erbjuda flexibel support inom affärs- och produktutveckling och teknologi genom hela kommersialiseringsprocessen.
Vi har ett nära samarbete med vårdgivare och vårdtagare, bl a genom testbäddar som LTV Innovation och MISTEL, samt med övriga aktörer och finansiärer i innovationssystemet.
  • Image
Kategorier
  • Affärsutveckling
  • Finansiering
  • Innovationsrådgivning
  • Företagsutveckling