Anbudsutbildarna/Edenborgs Affärsutveckling AB


mail
phone
070-2180779
Snäckvägen 29, Oxelösund
613 37 Oxelösund
Namnlos_

Anbudsutbildning

Fler och bättre affärer med säkra kunder
Utbildning i offentlig upphandling
Anbudsutbildarna erbjuder utbildning i offentlig upphandling riktad till mindre företag. Vi erbjuder även support direkt till företag vid utformning av anbud.
Syftet med utbildningen till företagen är
• att öka de lokala företagens möjligheter att lämna vinnande anbud till offentliga köpare
• att öka de offentliga köparnas möjligheter till bra affärer till nytta för både kommunens ekonomi och företagen på orten
• att bidra till ett positivare näringslivsklimat.
Målet är att företagarna ska förstå
• Varför offentlig upphandling görs
• Hur offentlig upphandling går till
• Hur företagen bör utforma anbuden för att ha möjlighet att få affärer, vad som är nödvändigt och viktigt
• Hur utvärdering och val av leverantör görs.
Utbildningen omfattar bl. a
• Hur går offentlig upphandling till?
• Var hittar man annonser om offentliga upphandlingar?
• EU-principerna
• Olika upphandlingsförfaranden
• Hur skapar man ett anbud i offentlig upphandling?
• Anbudsprövning och utvärdering
• Utvärderingsgrunder: Lägsta pris, Ekonomiskt mest fördelaktigt
• Genomgång av exempel på utvärdering av anbud
• Tips och checklista
Anbudsutbildarna är
• Bo Höglander, expert och mångårig redaktör inom offentlig upphandling, diplomerad upphandlare SOI, medlem i programrådet för Upphandlingsdagarna. Moderator, utbildare.
• Christine Edenborg, konsult i affärsutveckling, tidigare företagschef i bank, mångårig erfarenhet från industriföretag. Föreläsare, seminarieledare, utbildare.
  • Image
Kategorier
  • Upphandlingsrådgivning
  • Affärsutveckling
  • Utbildning