SIS Förlag AB


mail
phone
08-5555 23 32
Sankt Paulsgatan 6
118 80 Stockholm
logo

Utbildningar

SIS har ett stort utbud av kurser inom medicinteknik – från grundläggande endagskurser till fördjupning inom regelverk, riskhantering, ledningssystem och produktutveckling.
I samtliga utbildningar fokuserar vi å tillämpning av de kunskaper vi lär ut. Vi ger dig rätt verktyg (standard eller handbok ingår i samtliga utbildningar), förklarar metoder och tillvägagångssätt och låter de praktiska övningarna ta lika stor plats som de teoretiska.
Våra utbildare är alla verksamma som konsulter och experter inom sitt område, merparten av dem är dessutom aktiva i själva standardiseringsarbetet – det vill säga det som ligger till grund för innehållet i utbildningen.
Utbildningarna inom medicinteknik vänder sig till både leverantörer (utveckling, tillverkning och försäljning) och sjukvården (användare och ansvarig för underhåll). Du är produktutvecklare, projektledare, kvalitetschef, internrevisor eller regulatoriskt ansvarig, sjukhusingenjör, tekniskt ansvarig sjukvårdspersonal, upphandlare eller inköpare av medicinteknisk utrustning.
Om du bokar in dig via Välfärd och hälsa får du 10% rabatt. Ange kod MEDTEK-VOH
Utbildningar
  • Image
Kategorier
  • Utbildning