Swecare Foundation


mail
phone
08 406 75 50
Sveavägen 63
118 92 Stockholm
swecare-logo-small

Välkommen till Swecare

Swecare är en unik plattform där akademi, privat och offentlig sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. Swecare kan öppna dörrar som enskilda företag inte har möjlighet att göra själva. Vi arrangerar aktiviteter både i Sverige och andra länder för att marknadsföra svensk sjukvård och svenska företag. Syftet är att komma närmare affärerna och öka svensk export.
Under en två-årsperiod har vi två fokusområden; digitalisering av hälso- och sjukvård samt åldrande och hälsa, men annars jobbar vi med alla områden inom sektorn och mot de flesta regioner och marknader.
  • Image
Kategorier
  • Rådgivning internationalisering