Headlight Mälardalen AB


profile
Tomas Täuber
mail
phone
070 841 86 69
Slottsgatan 21
722 11 Västerås
CAG_Malardalen

Vi erbjuder specialister inom beställarstöd, projektledning, arkitektur, krav, test och systemutveckling.
Våra seniora utvecklare hjälper företag att effektivisera och digitalisera sina administrativa rutiner och processer. Vi hanterar hela kedjan från behovsanalys och förstudie till utveckling/utrullning och förvaltning. Exempel på tillämpningar är intranät, dokument- och ärendehantering, arkivering och automatiserade arbetsflöden.
  • Image
Kategorier
  • Prototyp - Tillverkning
  • Design - Funktion
  • Offentliga testbäddar / Testmiljöer