2way AB


profile
Mathias Lewen
mail
phone
073 515 51 60
Silfverstolpes gata 20
722 23 Västerås
Namnlost-5

Affärsutveckling och marknadsstrategi med 2Way

2Way hjälper små och medelstora företag med affärsutveckling och marknadsstrategi. Med erfarenhet från såväl mindre tjänsteföretag som global tillverkningsindustri, når vi tillsammans med våra kunder snabba, värdeskapande resultat. Med rötterna i tekniken finns alltid en förståelse för lösningen med, men det är alltid viktigare hur man kan bygga affärer kring den den värdeskapande funktionen.
Vi arbetar mycket pragmatiskt och med fokus på att bygga värde i både det korta och långa perspektivet.
2Way erbjuder hjälp på tre sätt:
1. Interimchef i en befintlig organisation för att fylla ett tomrum eller för att överbrygga en resursbrist. Detta är en lösning som passar bäst över längre tid, även om det inte behöver vara mer än någon dag i veckan - det viktigaste är att ert tomrum fylls så ni behåller eller bygger driv framåt.
2. Projektresurs: Stöd i tillfälliga projekt när ni antingen saknar rätt kompetens i den egna organisationen, eller behöver extern kompetens för att genomföra projektet eller utvärdera och nyttja underleverantörer.
3. Rådgivare: Tillfällig eller löpande rådgivare, i styrelsearbetet eller som stöd åt er företagsledning vid utveckling av företagets framtida strategier.
  • Image
Kategorier
  • Marknadsföring
  • Varumärke
  • Affärsutveckling