Finansieringsarenan


mail
phone
021-490 02 73
Expectrum, Kopparbergsvägen 10
722 13 Västerås
VSP2995

Finansieringsarenan

Finansieringsarenan bidrar till att skapa rätt förutsättningar för företag och organisationer i Västmanland/Mellansverige som är i behov av finansieringsstöd och/eller processledning i sitt utvecklingsarbete. Arenan har kompetens inom nya offentliga utvecklingskapital (projektmedel) och externa finansiella instrument, som bland annat riskkapital och lån i olika former. Vi arbetar med offentligt finansierade stödformer på regional, nationell och EU/internationell nivå.
Att mäkla samman intressenter inom såväl näringsliv, akademi och samhälle till gemensamma projekt är en av arenans centrala uppgifter. Finansieringsarenan består både av fysiska resurser och av en stödjande organisation med erfarna projektledare och rådgivare för att bistå i arbetet med att hitta riskkapital och lån i olika former samt designa, samordna och driva utvecklingsprojekt.
Genom Finansieringsstödet erbjuds kunder stöd och service inför, under och efter arbetet med att generera monetära resurser, via finansiella instrument och projektmedel, samt stöd och support i arbetet med att designa, driva och administrera pågående projekt och avsluta dessa.
Finansieringsarenan syftar till att bidra till en ökad konkurrenskraft i form av nya bättre produkter, tillgång till nya marknader och/eller utveckling av arbetsmetoder. Har du behov av kapital för att diva din verksamhets utveckling framåt, hör av dig till oss!
  • Image
Kategorier
  • Finansiering