Hjälpmedelscentrum


mail
phone
021-17 30 48
Signalistgatan 2, 721 31 Västerås
721 31 Västerås
rv-vardgivareopartners-04

Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedel kan ge förutsättningar för ett aktivt och självständigt liv för personer med rörelsehinder, kognitiva funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter.
Hjälpmedelscentrum >>
  • Image
Kategorier
  • Innovationsrådgivning