Addiva AB


profile
Johan Eklund
mail
phone
021-471 21 50
Sigurdsgatan 20
721 30 Västerås
logo_original3

Addiva-EEPAB Gruppen levererar teknik från sensorer till molntjänster. Tillsammans med er kan vi ta fram unika produkter, tjänster eller IoT-system. Lösningar kan innefatta utveckling, produktion och förvaltning av elektronikprodukter kopplade till molnet samt hantering och analys av stora datamängder med kopplingar till såväl appar som stora IT-system.
  • Image
Kategorier
  • Affärsutveckling
  • Utvecklare / Forskare
  • Design - Funktion