Alfred Nobel Science Park AB


profile
Ingela Ernestam
www.alfrednobelsp.se, http://www.angeninnovation.se
mail
phone
070-899 06 03
Fakultetsgatan 1, Örebro
702 81 Örebro
ansp-logo

Med samverkan skapas framgång

VI ERBJUDER MILJÖER SOM MÖJLIGGÖR UTVECKLING AV INNOVATIONER OCH SAMVERKAN MELLAN NÄRINGSLIV, AKADEMI OCH OFFENTLIGA AKTÖRER
Vår erfarenhet på Science Park är att branschöverskridande samarbete, när det gäller samhälle, näringsliv och forskning, är en betydande framgångsfaktor för att nya innovationer ska utvecklas i framtiden. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete för just din idé, vara, system eller tjänst, helt enkelt en motpart med just den kunskap som krävs för att ta din blivande produkt, forskning eller framtida tjänst till nästa nivå.
VI ERBJUDER DIG
Genom att samarbeta med Alfred Nobel Science Park ökar dina förutsättningar att hitta rätt partners. Vi är har bra och nära kontakt med näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Tillsammans kan vi hitta forsknings- och utvecklingsprojekt som passar just dig och som på sikt gynnar regionens och Sveriges näringsliv.
Våra profil- och kompetensområden är Avancerad tillverkning med fokus på 3d-printing och 3-dröntgen, eller additive manufacturing (AM). I Karlskoga, Sverige har ett nationellt center, Tillverkningstekniskt Center (TTC), vuxit fram. Ytterligare områden är Autonoma system, Hälsa vård och omsorg samt Mat och måltid. Utöver dessa områden arbetar vi med logistik och digitalisering som genomsyrande perspektiv.
  • Image
Kategorier
  • Offentliga testbäddar / Testmiljöer